Lotyšsko

Východný front film poster
Shidniy front
od 13. 4. 2023 (Štvrtok)
Vitalij Manskij, Yevhen Titarenko
24. februára 2022 odišiel Jevhen na front. Začal si všetko natáčať: svoje pocity, desaťtisíce utečencov a priateľov, s ktorými išiel do vojny. Jevhen...
Prirodzené svetlo film poster
Természetes fény
od 17. 2. 2022 (Štvrtok)
Dénes Nagy
Ferenc Szabó, László Bajkó, Tamás Garbacz, Gyula Franczia, Mareks Lapeskis
Druhá svetová vojna, okupovaný Sovietsky zväz. István Semetka je jednoduchý maďarský farmár, ktorý slúži ako desiatnik v špeciálnej prieskumnej...