Reklama
Filmpro.sk je zameraný na nové filmy a premiéry filmov. Priemerná návštevnosť v roku 2013 sa pohybuje približne 195 000 celkových návštev / mesiac, 100 000 unikátnych návštev / mesiac a počet zobrazených stránok je v priemere 1 600 000 / mesiac.

Máte záujem o reklamu na Filmpro?

V prípade, že máte záujem o graficú (bannerovú), alebo textovú reklamu, pre bližšie informácie nás kontaktujte.

Partnerstvo

Máte navštevovanú stránku, alebo zaujímavú ponuku (barter) pre nás, alebo by ste vedeli venovať ceny do našej súťaže, ktoré oslovia filmových fanúšikov? S radosťou nadviažeme s Vami obojstranne výhodné partnerstvo. kontaktujte nás >>